มารู้จักศัพท์การบำบัดทางเพศกันเถอะ

มารู้จักศัพท์การบำบัดทางเพศกันเถอะ

มารู้จักศัพท์การบำบัดทางเพศกันเถอะ

มารู้จักศัพท์การบำบัดทางเพศกันเถอะ

เพื่อช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมและอาการที่เกี่ยวข้องของแต่ละบุคคล

Anorgasmia – การไม่บรรลุจุดสุดยอดทางเพศ

มีความยากลำบากในการสำเร็จความใคร่ แม้จะมีการกระตุ้นทางเพศอย่างพอเพียง อาจกลายเป็นความทุกข์ส่วนบุคคลได้

Certified Sex Therapist (CST) – การรับรองการบำบัดทางเพศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมเฉพาะทาง รับรองโดย The American Association of Sexuality Educators Counselors and Therapists (AASECT) สำหรับการรักษาปัญหาและความกังวลทางเพศ

Decreased Libido – การลดลงของความต้องการทางเพศ

การขาดหรือลดลงของแรงขับหรือแรงจูงใจทางเพศ สามารถเกิดได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

Delayed Ejaculation – การหลั่งอย่างล่าช้า

การหลั่งน้ำอสุจิด้วยความยากลำบาก อาจเกิดได้ทั้งจากปัจจัยทางร่างกายและจิตใจ

Differentiation – ความต้องการที่แตกต่าง

ความต้องการทางอารมณ์และทางเพศที่ต่างกันของคู่นอน โดยไม่ต้องกังวลว่าคู่นอนอาจไม่สามารถสนองความต้องการเหล่านั้น

Dyspareunia – อาการเจ็บปวดของผู้หญิงขณะมีเพศสัมพันธ์

อาจเกิดจากการหล่อลื่นที่ไม่เพียงพอ หรือจากปัญหาทางร่างกาย

Erectile Dysfunction – การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ความอ่อนแอที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความยากลำบาก หรือด้อยความสามารถสำหรับการมีเพศสัมพันธ์

Gynecologist – นรีแพทย์

แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินและรักษาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

Impotence – การไร้สมรรถภาพทางเพศ

เกิดขึ้นเมื่อบุคคลเสมือนไร้ความสามารถสำหรับการมีเพศสัมพันธ์

Leftover Sex – เซ็กส์ที่ไม่ปรารถนา

เพศสัมพันธ์ระหว่างคนสองคน ที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมในสิ่งที่ตนไม่เต็มใจแม้ว่าอีกฝ่ายต้องการ ตัวอย่างเช่น การมีเพศสัมพันธ์ทางปากหรือทางทวารหนัก โดยที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยินดีหรือยินยอม

Performance Anxiety – ความวิตกกังวล

ความกังวลเกี่ยวกับความพึงพอใจของคู่นอนในบทบาททางเพศของตน อาจเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจไขว้เขว อาจส่งผลให้มีเพศสัมพันธ์ได้ยากขึ้น

Peyronie’s Disease – โรคเพโรนีย์

ปัญหาที่เกิดจากแผลหรือเนื้อเยื่อภายในองคชาติ ทำให้อวัยวะเพศโค้งงอขึ้นหรือโค้งไปด้านข้าง แต่ยังคงสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ สำหรับบางคนอาจเจ็บปวดขณะใช้งาน การรักษาทำได้ยาก

Premature Ejaculation, Rapid Ejaculation – การหลั่งเร็ว

อาจคุ้นหูกันว่า นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ หรือล่มปากอ่าว อาการคือ ฝ่ายชายถึงจุดสุดยอดและหลั่งอสุจิออกมาในระยะเวลาไม่นานหลังเริ่มสอดใส่ หรือยังไม่ทันสอดใส่ หรือก่อนที่คู่นอนจะไปถึงจุดสุดยอดโดยทิ้งช่วงห่างกันนานเกินไป สาเหตุอาจเป็นได้ทั้งสภาพจิตใจและสภาพร่างกาย

Sex Therapy – การบำบัดเพศ

จัดเป็นประเภทหนึ่งของจิตบำบัด อาจเป็นการบำบัดได้ทั้งเดี่ยวและคู่ เพื่อแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ ประสบการณ์ ความรู้สึก รวมถึงปฏิบัติการทางเพศ

Sexual Dysfunction – เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ความยากลำบากในการสร้างอารมณ์เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางเพศ

STI (Sexually Transmitted Infections) – โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การติดเชื้อโรคที่แพร่กระจายจากบุคคลสู่บุคคลโดยการมีเพศสัมพันธ์ หรือถูกถ่ายทอดจากแม่ไปสู่​​ลูกระหว่างตั้งครรภ์ หรือผ่านการถ่ายเลือด/เนื้อเยื่อ

Surrogate Partner – ตัวแทนคู่นอน

คือบุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ เพื่อร่วมหลับนอนกับผู้เข้ารับการบำบัดฯ ตัวแทนฯนี้สามารถใช้เทคนิคเพื่อการผ่อนคลาย การสื่อสาร การสัมผัส การกระตุ้นความรู้สึกทางเพศแก่ผู้เข้ารับการบำบัดฯ ซึ่ง Surrogate Partner นี้ จัดเป็นหนึ่งในสามของทีมบำบัดรักษาฯ อันประกอบด้วยนักบำบัดทางเพศ ตัวแทนคู่นอน และผู้เข้ารับการบำบัดฯ

Urologist – แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบปัสสาวะ

เป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินระบบทางเดินปัสสาวะ รวมถึงระบบสืบพันธุ์

Vaginismus – อาการช่องคลอดหดเกร็ง

การหดตัว กระตุก หรือเกร็งโดยไม่ได้ตั้งใจของกล้ามเนื้อผนังช่องคลอด ที่รบกวนการมีเพศสัมพันธ์

Vulvodynia – การอักเสบของอวัยวะเพศหญิง

การอักเสบของช่องคลอดและปากช่องคลอด อาจมีอาการปวดเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ